mércores, 25 de xaneiro de 2017

CAMBIO DE CRITERIOS NA READMSIÓN DE DESPEDIDOS


Na xuntanza do día de hoxe do Comité Intercentros acordouse pedir unha xuntanza coa empresa para que aclare cales son os criterios cos que está a tratar os despedimentos improcedentes. Ata o momento o que facía era pagar a indemnización, pero nun caso recente readmitiu a unha persoas, polo que a parte social esixe unha explicación deste cambio de actitude e solicitará un trato igualitario para todas a traballadoras e traballadores.

Asuntos propios.
Tamén se acordou pedirlle a empresa unha resposta concreta sobre as solicitudes de asuntos propios. En novembro fíxose unha proposta pola parte social para limitar o tempo de resposta as peticións de asuntos particulares por parte dos xefes de departamento, unha resposta que aínda estamos a esperar.


venres, 25 de novembro de 2016

COMPROMISO COA TRANSPARENCIA

Desde CCOO levamos anos reclamando á empresa un exercicio de transparencia e unha xestión eficiente dos recursos públicos que, ao noso entender, non se está a reflectir en todos os aspectos empresariais, por exemplo nos datos das audiencias dos programas da grella e o custe das producións alleas, exteriorizacións, etc. Así como na asignación arbitraria dos complementos salariais regulados no Convenio Colectivo. En aras desa transparencia e para clarificar a información sobre os custos sindicais que a empresa publicou na web, CCOO quere dar a coñecer a todas as traballadoras e traballadores da empresa a situación da súa representación sindical na empresa.

CCOO ten na CRTVG catro representantes electos no comité de empresa único da CRTVG en San Marcos, do que unha é tamén delegada sindical e, a maiores, outro delegado sindical. Esta representación non seu conxunto outórgalle unha dispoñibilidade de 4.400 horas sindicais, que se distribúen internamente na Sección Sindical do seguinte xeito:

- 1650 horas para a liberación de Enrique Rodríguez Marcos, para a atención da Sección Sindical, control da información entregada pola empresa (copias básicas, incidencias de nómina, etc.) así como a participación no Comité de Seguridade e Saúde Laboral como delegado de prevención da empresa.

- 1650 horas para a liberación de Teté Pérez Pardo, Secretaria Xeral da Sección Sindical de CCOO na CRTVG, para a participación no comité da CRTVG en San Marcos, na Comisión Paritaria de Vixilancia e Interpretación do Convenio Colectivo, e a asistencia como delegada sindical ao resto de órganos de representación sindical. Ademais do traballo como responsable do Sector de Medios de Comunicación de Galicia de CCOO.

- 1100 horas para a súa distribución entre o resto de representación nos seus distintos ámbitos:

  • Carlos Juanatey Silva, membro do Comité de empresa da CRTVG en San Marcos, membro do Comité Intercentros da CRTVG, membro da Comisión Paritaria, membro da Comisión para Nova Clasificación Pofesional.
  • Jesús Domínguez Lama, membro do Comité de empresa da CRTVG en San Marcos, membro da Comisión de Xestión de Listaxes de Contratación, xestión da páxina web e redes sociais da Sección Sindical.
  • Javier López Quian, membro do Comité de empresa da CRTVG en San Marcos, membro do Comité Intercentros da CRTVG.


luns, 7 de novembro de 2016

Cuadro explicativo do que hai que facer para inscribirse no proceso de acreditación de compentencias

A EMPRESA INCUMPRE O CONVENIO AO NON CONVOCAR A COMISIÓN PARITARIA

Na xuntanza do día de hoxe do Comité de San Marcos tratouse a negativa da empresa a convocar a Comisión Paritaria para tratar a contratación de axudantes de realización para cargar as cintas nos vídeos do control de realización. Acordouse instar de forma urxente  que a CRTVG se sente a falar coa representación sindical.

Tamén se lle vai a pedir a RRHH que resolva o exceso de horas que fan os condutores, que xa levan superadas as 90 horas de complemento especial libranza, ampliando a contratación.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2015

xoves, 27 de outubro de 2016

Reclamación dos contratos temporais


Despois da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Unión Europea sobre a contratación temporal que equipara a indemnización por despedimento cos traballadores fixos, dende Comisións Obreiras convocamos aos traballadores e traballadoras que queiran a pasar pola sección sindical para informarse nos seguintes días.

LUNS DÍA 3 DE NOVEMBRO mañás de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00
LUNS DÍA 7 DE NOVEMBRO mañás de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00
XOVES 10 DE NOVEMBRO mañás de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00

luns, 4 de xullo de 2016

O COMITÉ INTERCENTROS DA CRTVG DENUNCI A UN USO PERVERSO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DO ENTE PÚBLICO POR PARTE DO PARTIDO POPULAR  • Os conselleiros nomeados polo PP non acudiron a unha xuntanza convocada co Comité
  • Na orde do día estaba a creación do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos e a entrega de 359 sinaturas apoiando a súa constitución
  • Os conselleiros do PSdeG van presentar a petición dos traballadores no pleno


Os catro conselleiros nomeados polo PP non Consello de Administración da CRTVG non se presentaron a xuntanza convocada esta mañá cos representantes do persoal, sen que se desconvocara formalmente a xuntanza, que tiña como obxectivo propoñer a posta en marcha do Estatuto Profesional e o Consello de Informativos.

Dende o Comité Intercentros valoramos este desprezo como unha falta moi grave a representación sindical, aos das traballadoras e traballadores da corporación e o mesmo órgano. Tamén queremos deixar constancia de que se está a empregar este órgano público ao servicio partidista do Partido Popular e que segue a liña ditada polo director xeral de suspensión de diálogo coa parte sindical, despois da protesta na redacción contra a manipulación informativa que se fixo no caso das escandalosas escoitas do ministro de Interior en funcións, a pasada semana, que non se emitiron na cadea pública.

Precisamente non mesmo acto tamén se entregaron 359 sinaturas dos traballadores e traballadoras da CRTVG reclamándolle ao Consello de Administración que poña en marcha o procedemento de creación do Estatuto e o Consello.

Os que si acudiron a xuntanza foron os dous conselleiros propostos polo PSdeG, que recolleron as reivindicacións dos representantes sindicais. Aseguraron que van a propoñer, unha vez máis, o cumprimento da lei, levando ao pleno do Consello de Administración, para que se axilicen ao máximo os prazos.

Dende o Comité Intercentros aseguramos que detrás desta ausencia hai un obxectivo; atrasar ao máximo a creación dun órgano como pode ser o Consello de Informativos, que cuestione o traballo de xeito profesional as protestas contra a manipulación das que agora se canalizan a través do Comité e do blog eunonmanipulo.


luns, 20 de xuño de 2016

A EMPRESA QUEDA MUDA ANTE A DENUNCIA DE CCOO DA LISTAXE DE VACACIÓNS QUE INCOMPRE O CONVENIO COLECTIVO


Na xuntanza do día de hoxe do Comité Intercentros coa empresa Comisión Obreiras pediu que se publicase novamente as listaxes de vacacións. Nunha primeira publicación faltaban máis de medio cento de traballadores, e nun segunda seguen a faltar. Ademais hai persoal ao que lle conceden os períodos de xeito que contradí o convenio colectivo. Por exemplo hai boa parte traballadores que teñen concedido o desfrute de vacacións por períodos inferiores a 5 días. Mentres que no convenio se recolle que períodos inferiores a 5 xuntaranse a outro máis longo.

CCOO denunciou que esta é unha práctica habitual da empresa para acentuar as desigualdades e permitir a algúns traballadores/as acordar, de xeito pactado e oculto, con algúns xefes de servizo días ou períodos que a compañeiros/as do mesmo departamento e que teñen as mesmas funcións se lle rexeitan sistematicamente, por exemplo no Nadal.

Comisións tamén pediu novamente que se publicaran os horarios de todos o traballadores, unha petición que cursou hai máis dun mes.

Se nun breve prazo duns días non se atenden estas demandas a sección sindical de CCOO acudirá a inspección de traballo a denunciar estas prácticas discriminatorias. A empresa quedou muda ante a evidencia dos favoritismos.

Proceso de acreditación de competencias.
A empresa asegurou que xa está feita a reserva de crédito de 50 mil euros para poder asinar o convenio coa Consellería de Educación para poder levar adiante o proceso de acreditación de competencias que teñen pensado por en marcha en setembro.

Comité de Clasificación Profesional.
As portas da dixitalización e con meses de atraso a empresa asegurou que vai convocar para este xoves o Comité de Clasificación Profesional. Un primeiro paso para adaptar o cadro de persoal ao novo reto ao que se enfronta a empresa e as traballadoras/es nun novo escenario con novas atribucións.Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2015